Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA) Gabinet Stomatologiczny Uśmiech

1.USŁUGODAWCA

Serwis internetowy Gabinet Stomatologiczny Uśmiech, dostępny pod adresem
https://usmiech.pl/ jest prowadzony przez:
UCHNIEWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod
adresem ul. Czwartaków 16/1D, 09-400 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr
KRS 0000826212, NIP 7743252257, nr REGON 38547519900000

2. PUNKT KONTAKTOWY

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form
komunikacji elektronicznej:
• poczta elektroniczna: gabinetusmiech@gmail.com
• formularz kontaktowy dostępny pod adresem:
https://usmiech.pl/kontakt/#formularz-kontaktowy
Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt
telefoniczny pod numerem:
508 383 281

3. JĘZYK KOMUNIKACJI

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

4. ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane
za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku
niniejszych warunków.
Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

5. WARUNKI TECHNICZNE

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych:
• aktywne konto e-mail,
• urządzenie z dostępem do Internetu,
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

6.PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane
są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://usmiech.pl/polityka-prywatnosci/

7.INNE REGULAMINY I POLITYKI

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług
zastosowanie mają również:
• Regulamin newslettera – https://usmiech.pl/regulamin-newsletter/
Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 20.05.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: bd129f38-f7dc-4e76-8832-2fd541adbb06.